A birodalmak bukása – Dániel könyve ( 8 ) – Béke a viharban

Dániel  8-24,25,27

Kedves testvéreim, amikor szószékre feljövök akkor mindig azt kérem az Istentől, hogy tényleg azt üzenje rajtam keresztül amit Ő akar mondani a gyülekezetnek és ezt kérem az igehirdetés előtt.

Sokszor kérdésem, hogyan prédikáljunk a viharok idején? Hogyan beszéljünk a viharok idején? Mi a feladata az Isten emberének, az Isten szolgájának a vihar idején? Az a feladatom, ha feljövök ide mindenek ellenére nyugtassalak benneteket és vezesselek ugyanakkor egy úgynevezett állbékésség felé? Úgy gondolom, hogy nem. Vagy az a feladatom, hogy mindig minden körülmények között feljöjjek ide és állandóan rázzalak fel benneteket, két lelki pofont leadva minden mondat  által? Erre azt tudom mondani, hogy állandó vészharangok mellett, vészharangok után nem lehet fejlődni, tehát az állbékésség és az örökös nyugtatgatás, de ugyanakkor nem is az ijesztgetés nekem itt a célom, hanem valahogy mind a kettő, de rossz értelemben egyik sem.

Ezen a héten beszélgettem egy 20 év körüli leánnyal. Bészamolt néhány nappal ezelőtti élményéről… ugye 10 óra körül érkezne haza a munkahelyéről és ezért nagyon sokszor, hogy időben hazaérjen, taxit hív. S habár sejtem, hogy ki ez a taxis akinek az autójába ült, azt mondta, hogy azalatt az 5 perc alatt halálra rémitette ez a férfi, aki vezette a taxit. Beszélt ugyanis neki, ennek a szegény, szerencsétlen elfáradt lánynak az utolsó időkről, elmondta neki azt, hogy kislányom el fogsz kárhozni a pokolra fogsz jutni, mert ilyen vagy… olyan vagy. És beszélt amiről beszélni szoktak ilyenkor a nem túl értelmes, önmagukat keresztyénnek mondó emberek: fenevad és 666 értelméről, meg a beültetett csippekről és az emeletes baromságokról amivel nagyon meg lehet ijeszteni az embereket, de semmi igazság semmi keresztyéni nincs benne.

Mi nekem a feladatom? Nekem is az lenne a feladatom, hogy úgy térjetek meg az Istenhez, mert féltek a pokoltól? Úgy gondolom nem. Bár, persze ez is ott van, a kárhozat lehetősége is sajnos ott van. Úgy gondolom, ha ti azért kezdtek el hinni, mert itt rátok hozom a szívbajt, hogyha a kárhozattal fenyegetlek benneteket az egy beteg hit lesz. Az egy megbetegítő és beteg hit lesz, soha nem lesz egészséges. S habár a pokolról beszélnünk kell, nem ez a kiindulópontja a megtérésünknek és nem ez a mozgatórugója a mi megtérésünknek, hanem Istennek a szeretete. Az a szeretet, amely a keresztfáig vitte az Ő fiát, te érted meg én értem. Ez az igazi szeretet nem az üres duma, az igazi szeretet az, ami fog változtatni. Nyilván való és Dánieltol is azt olvassuk, hogy ezeket a látomásokat, látta – lehet vakartátok a fejeteket, hogy miket lát ez az ember, „én is kérek ebből” – dehát ez történelem és ugyanakkor prófécia. Körülbelül  Kr. előtt az 500-as években a 6. század végén látta Dániel azt amit olvasunk ebben a részben. Ugye jópár héttel ezelőtt is láttuk azt,  Nabukko álmában, hogy Isten kijelenti ezeknek az embereknek a következő évszázadok eseményeit, a nagy birodalmak váltakozását. Nagyon nagy részük ezeknek a jövendöléseknek beteljesült már, mára történelmi tény. Josefus Flavius azt írja le az ókor történetével kapcsolatosan, hogy amikor Makedón Nagy Sándor megérkezik Jeruzsálembe akkor a rabbik viszi neki Dániel tekercseit és azt mondjak: Nézz ide  Dániel rólad  már 300 évvel ezelőtt írt, magadra ismerhetsz, ez rólad szól. A próféciában azt látjuk, hogy Gábriel magyarázza. Ugye ismerős ez az alak is, Gábriel arkangyal, ő 550 évvel később egy sokkal nagyobb feladatot kap Mária és József felé.

Aztán még vannak itt szimbólumok is ezekben az álmokban. Lehet, egyszer elolvastad otthon már ezt az igét. Hajlamos lennék  erről az igéről nagyon sokat prédikálni, de ígérem nem fogok, csak éppen a lényegét próbálom megragadni. Ugye hát beszél itt egy kétszarvú kosról és egy szőrös bakról. Egymásnak mennek és a bak győz. Egyértelmű az, hogy eleve a szarv, a növekvő szarv az uralkodásnak, a zsarnokoskodásnak, a hatalomnak a jele. A kétszarvú kos a négy perzsa birodalmat jelöli és az a szőrös bak, amely hirtelen leteríti ezt a hatalmas birodalmat ez Makedón Nagy Sándor jelzi. 330 és 310 között uralkodik és nagyon hamar vége lesz ennek az uralkodásnak. És mindig ott van ennek a 4. hatalomnak a képe, Babilon, amely 559-ig áll fenn, 559-től-530-ig, Ugye itt visszafelé kell számolni, Kr. előtti évszámokról van szó. Ezután az első század végéig, a második század elejéig a görögök uralkodnak és utána ezt a Római birodalom vészi át. Ezt Dániel több álomban elmondja, ugyanakkor azt látjuk, hogy Makedón Nagy Sándorról és erről a szőrös bakrol bészél. Letörik ez a szarv és helyette négy szarv jelenik meg és tudjuk ezt is történelemből, hogy mennyire igaza van Dánielnek, ugyanis Makedón Nagy Sándor hatalmas birodalma négy különböző részre oszlik, ezek közül a Szeleukidák hatalma és ennek jellegzetes királya Antiokusz Epifánész.

Makedón Nagy Sándornak, akinek a legenda szerint két különböző színű szeme volt, hatalmas csatái voltak, regéket olvashatunk erről, egy katonai zseni volt a saját korában. Azt mondják, hogy 33 évet élt, igen 33-at, részegen züllötten halt meg hatalmától megrészegülve. Makedón Nagy Sándorról csak annyit szeretnék még mondani, amit Jézus Krisztus mond, aki szintén 33 évet élt a földön: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is lelkében pedig kárt vall?“ Makedón Nagy Sándor az embernek, a hatalomra törő embernek a prototípusa. És mi mit csinálunk? Próbáljuk hatalmunkat terjeszteni, ha egy házunk van, akkor kettő kell, ha egy autónk van még jobb kell, vagy 2-3 kell. Tulajdont akarunk növelni minden áron. Nem az a baj, ha több van, az a baj, ha minden áron ezt tesszük a másikat eltaposva, a másikat lekönyökölve. Erre mondja Jézus, hogy mit használ, ha ez egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall.

Antiokusz Epifánesz Kr. előtt a második században uralkodik. Makedón Sándor egyik utód államának a 8. uralkodója ő róla is szól ez prófécia, rettenetes dolgokat csinált és ezt le is írja  a prófécia. A választott nép ellen támad és a történelemből tudjuk ugyanakkor a Makkabeusok könyvéből is, ami ugyan a mi Szentírásunkban nincs benne, de van olyan fordítás amiben benne van a Makkebeusok könyve, ami szól erről a történetről. Antiokusz megérkezik Jeruzsálembe és a jeruzsálemi templomban disznót áldoz az oltáron. Tessék emészteni ezt a dolgot egy kicsit, ugyan mi is szoktunk disznót áldozni de azt disznóvágásnak hívjuk, azonban, hogy egy zsidó embernek mit jelentett ez arról talán van fogalmunk.  Tehát az oltárra viszi a disznót, nyilván szándékosan, hogy keresztbe tegyen a választott népnek, Zeusz szobrát leteszi az oltárhoz és azt mondja: “téssek ezt imádni.“ Rettenetes az, amit lelkileg művelt ezzel a néppel, és aztán csak érdekességképpen mondom azt, hogy Makkabeusok jönnek és újra szentelik a templomot, ekkor születik meg az úgynevezett Hanuka ünnepe, A lényeg az, hogy ez az Epifanész  az antikrisztusnak a prototípusa, akiről a Jelenések könyvében szintén sokat olvasunk.

Tituszról is mondják némelyek, hogy az Antikrisztus prototípusa, ugyanis Kr. után 70-ben, amit Jézus Krisztus meg is jósolt virágvasárnapon, Titusz a római császár porig rombolja Jeruzsálemet. Elviszi a menórát, a szent edényeket és a diadalmenetben Rómában fel is mutatja ezeket.

Ki ez az antikrisztus? Nagyon sokat hallunk róluk neoprotestáns körökben. Sokat beszélhetnék erről, prédikáció sorozatot indíthatnék erről, de talán akkor sem érnék a végére. Ahogy mondtam, az antikrisztus prototípusai is ezek az említett uralkodók. Az antikrisztus egy hatalmas imitátor aki utánozza  a Messiást, ugyanakkor mindent a tükörképében csinál. Egy jellemzőét érdemes nekünk aláhúzni amit a felolvasott ige is megemlít, hogy  alapeleme a pusztítás. Az ördög ,a Sátán görög megnevezése a “diabolos“, jelentése szétdobáló, szétromboló. A Messiás megpróbált építeni, összeölelni, összehozni a pusztító szétdobál. És érdekes, követői is vannak ennek az antikrisztusnak. Mig a Krisztusban azt mondjuk, hogy mi a gyülekezetben azt mondjuk Krisztus gyülekezete a mennyasszony és mennyasszonyként vagyunk itt, addig az antikrisztusnak a gyülekezete, az ún. bestia.

Na, de szeretnék pár dolgot nyugtatólag elmondani. Sokan ijesztenek az Antikrisztus megjelenésével, a Szentírás azt  mondja, hogy nekünk az Antikrisztussal, az egyháznak, Krisztus követőinek nem lesz dolgunk, az antikrisztus eljövetelét valami megelőzi, mégpedig az elragadtatásnak a momentuma. Mi nem fogunk találkozni az Antikrisztussal sem a bestiával, sem annak követőivel. Aki Krisztust követő annak nem kell félni az Antikrisztustól.

A lényeg az, hogy sok misztikusnak tűnő beszéd és történelem óra után lehet majd megkérdezitek tiszteletes úr most miért jöttem ide? Történelmet tanulni? Azt mondta az eléjen nem akar megijeszteni aztán mégis megijeszt. Miért jöttem ide? Jogos kérdésünk nekünk is az ami az első pünkösdkor a nagy tömegnek  volt, mit cselekedjünk? Mit tegyünk ezután? Beszélt a tiszteletes úr az Antikrisztusról, a pusztítóról és mi a teendő?  A felolvasott ige azt mondja hogy egy feladatunk van, hogy a vezérek vezére mögé álljunk. Azt olvassuk, hogy igen van ez a pusztító, akit tényleg komolyan kell venni, mert a Sátán és az ő fia az Antikrisztus tényleg pusztító és hatalmasságok ezek, de nekünk egy menedékünk van: a vezérek vezére mögé állni. Azt mondja a felolvasott ige, hogy érintés nélkül legyőzi,

Nekünk az a sorsunk, hogy Krisztus mellé álljunk, Őt kövessük, az Ő mennyasszonyai legyünk, de nagyon érdekes nekünk, és tényleg itt a végén Dániel reakcióját megnézni és figyelembe venni. Eltudjuk képzelni, miket látott ő ott: kivitték a Tigris folyóhoz és ő ezeket látta látomásban és nagyon megijedt, belebetegedett. Azt látjuk, hogy nem pánikol, nem kezd el azonnal pánikoltatni másokat mint az oltás esetében manapság.

Érdemes odafigyelni, hogy mit tesz Dániel a nagy vihar és a nagy pánik közepette. Azt olvassuk, hogy kivesz néhány nap betegszabadságot, de utána beáll a király mellé és elkezdi végezni a király dolgát. Egyrészt elkezd dolgozni a saját dolgával a király mellett. Gondoltam zárójelben ezt csak elmondom, hogy üdvös, ha mindenki csak a saját dolgával foglalkozik és megint beszélhetnénk a pletyka kérdéséről, de a saját dolgainkkal érdemesebb foglalkozni. A király mellett mondja ezeket a dolgokat. Van nekünk dolgunk testvéreim ebben a zűrzavaros világban. Egy éve tart ez a zűrzavaros időszak, én hálát adok a Jó Istennek azért, hogy több, mint egy évvel ezelőtt beálltam a kamera mögé, beálltam a telefon mögé és azt mondtam, hogy teszem a dolgom, mert nekem ez a dolgom, hogy hirdessem Isten szavát, Isten Igéjét. De lehet azt mondod, a tiszteletes úr megtalálta, mi a  dolga, de nekem mi a  dolgom? Beállni Krisztus mellé! Tudjátok, mit csinál a Király nagycsütörtökön: letérdel és megmossa a tanítványok lábát. És tudjátok  mit mond? Amit én tettem veletek azt tegyétek másokkal, példát mutat. Nekünk a legnehezebb időben is lehet szolgálni, lehet tenni, lehet szeretettel fordulni a másikhoz. Lehet lábat mosni, úgy, hogy odamenni, biztatni a másikat, odamenni, adni egy darab kenyeret, nem pánikoltatni és nem ijesztgetni egymást. Testvéreim: feladatunk van, mindennapi feladatunk: mossátok egymás lábát, figyeljetek oda elsősorban a mellettetek lévőre. Szeressétek, öleljétek, törődjetek vele! Lesznek szegények mindig mellettetek, törődjetek velük, foglalkozzatok a dolgotokkal. Ez a ti dolgotok Krisztus mellett ez a ti lehetőségetek Krisztus mellett, szolgáljatok!

Olyan hálás vagyok az Úr Istennek, hogy egy héttel ezelőtt beszélhettem a fiataloknak arról, hogy mindenkinek megvan a lehetősége a gyülekezetben arra, hogy szolgáljon. Mert van akinek az szolgálata, hogy pl. megmaszíroz valakit, mert ahhoz ért. Lehet valakinek nincs pénze, hogy elmenjen, de en masszőr vagyok ehhez értek, megmaszírozom. Vagy van olyan, aki azt mondta a gyülekezetben, nekem így van tehetségem kifizetem valaki helyette az egyházfenntartói járulékot. Szolgálat. Biztos van egy-két idős néni, aki nem tudja kifizetni, kifizetem helyette. Van, aki kozmetikuskent vagy fodrászként azt mondja: levágom valaki haját a gyülekezetből, mert ehhez értek, mert szolgálni akarok az Istennek. Vagy megsütök neki egy süteményt az ünnepre… adjak még ötleteket?! Hát mi az amihez te értesz? Miben vagy jó? Olyan nincs, hogy semmihez! Tedd azt amihez értesz, tegyél ki egy értelmes dolgot a Facebookra, ne ijesztő pánikkeltő dolgokat, hanem értelmest, biztatót. Az is szolgálat.

Egy képpel szeretném zárni – mi az, amit Dánielben látok. Dániel nyilvánvalóan megijedt és azt mondtam nekünk szükséges a béke, de az igazi belső béke és nem az állbéke amint mondtam az igehirdetés elején.

 

Volt egyszer egy király, aki felajánlott egy díjat annak a művésznek, aki lefesti számára a legjobb képet a békéről.

 

Sok művész próbált szerencsét, jöttek a tehetségek az embert próbáló próbára innen is és onnan is.

 

A Pályázati határidő lejárta után a király nézte, nézegette a képeket, de csak ketten voltak azok akik a végső bírálatban ott lehettek, így szerepük keletkezhetett abban, hogy a királynak nagyon megtetszhessen alkotásuk. Továbbá lehetőségük érkezett arra is, hogy ezáltal azok közül válasszanak.

Az egyik kép, egy nyugodt tó volt.

A tó egy tökéletes tükörképe volt a háttérben békésen magasodó hegyeknek, mely óvatosan fogta körbe a tavat. Felettük, a kék égen bolyhos mintázattal fehér felhők úsztak át a levegőben.

 

Mindazok akik látták ezt a képet, úgy gondolhatták, hogy ez egy tökéletes kép a béke övezetéről, arról, amelyen tisztán átszűrődhet a nyugalom érzete.

 

A második képen is jelentek meg hegyek, de azok robosztusak és csupaszok voltak. Felettük az ég dühös volt ahonnan eső esett, ahol haragját a szél sűrűn csapkodta ide és oda, – miközben veszettül villámlott is.

A hegy oldalán egy habzó vízesés zuhant alá és ez nem nézett békésnek egyáltalán.

 

De ahogyan a király tovább nézett látta, hogy a vízesés mögött egy kis bokor nőtt egy repedésben. A bokorban egy anyamadár építette fészkét …. tökéletes képet nyújtva ezzel a béke eredetéről.
Nos, melyik a kép nyerte el a díjat?

 

A király úgy döntött, hogy a második kép.

 

És tudod azt is, miért?

 

“Azért, mert – magyarázta a király – a béke nem azt jelenti, hogy az olyan hely, ahol nincsen zaj, hiba vagy kemény munka. A Béke azt jelenti, hogy a közepén állsz mindazon dolgoknak amelyek vihart vetve tombolnak körülötted, de Te továbbra is nyugodt vagy a szívedben.”

 

A király így adta meg a valódi jelentését a békének.
Ez az igazi jelentése a békének.

 

Nem az a békesség testvéreim, hogy minden rendben van, minden szuper az életben, mindenünk megvan, hogy békességünk legyen, a békesség az, amit szoktam áldásként mondani ami minden értelmet felülmúl. Ami a viharok ellenére is azt mondja, megnyugtatlak téged békességet adok. Jönnek a viharok, Isten soha nem csap be, jön, amikor tűzön át is kell menni.

Ámen.

Imádság:

Mennyei Édes jó Atyánk. Köszönjük a Te tőled kapott békességet. Köszönjük, hogy Te nem úgy adod ahogyan a világ adja, nem állbékességet adsz és nem felszínes békességét. Köszönjük, hogy melléd állhatunk, hogy van hely a sziklán. Köszönjük, hogy felemelsz bennünket, s ha a tenger tombol, zúg, süvít is a szél, a Te ölelő karod megvéd, békét ad nekünk. Köszönjük az ifjak bizonyságtételét, köszönjük, hogy vannak ifjak akik bizonyságot tesznek sokféle képpen. Köszönjük a szolgálatok bizonyságtételeket. Köszönöm, hogy a gyülekezetben vagyok és a gyülekezetben prédikálhatok, ahol az igehirdetésben említhetek, akár név nélkül is embereket, hogy kik hogyan foglalkoznak a te dolgaiddal. Köszönjük, hogy a fantázia nőhet, hogy ott ahol vagyunk szolgálhatunk neked, faragahatunk, kézműveskedhetünk, bármit megtehetünk, amit a te szolgálatodra ajánlhatunk fel. Köszönjük a Te gazdagságodat és a szolgálatnak a gazdagságát és sokszínuségét. Add, hogy találjunk helyet a gyülekezetben, add, hogy valóban tudjuk a dolgunkat tenni és ne a pánikoltatással, a félelemmel foglalkozzunk, mert te most sem a félelem lelkét adtad, hanem az igazság, erő és szeretetnek a lelkét. Kérünk Urunk Istenünk, hogy ezzel legyünk teljesek a Te Szent lelkeddel és Tőled jövő vigaszt kérünk a gyászoló családokra, akik az elmúlt héten veszítették el szerettüket, a te Szentlelked vigasztalja azokat, akik emlékeznek hetekkel ezelőtti, vagy évekkel ezelőtti szomorú eseményre. Add, hogy a feltámadásnak a bizonyossága szívükben lévő bizonyosság legyen mindvégig, ami majd megerősít és amelyen keresztül elmondhatjuk, hogy mindenre  van erőm a Krisztusban, aki megerősít minket. Készíts ugyanakkor minket a Feltámadás ünnepére most is a lényegre tekintve, a lényegre nézve fogadjuk el a feltámadásnak az örömhírét. Készíts a virágvasárnapi bevonulásra és add, hogy soha de soha ne halasszuk azt a momentumot el, amelyben te vonulsz a szívünkbe. Ámen.

Elmondta: Rácz Ervin lelkipásztor

Ezt követően leírta: Csorvási Orsolya

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük